ชื่อ - นามสกุล
นายก อบต.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/02/2015
ปรับปรุง 17/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 255169
Page Views 490626
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.27 MB

ประกาศมาตราการให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 711.67 KB

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.05 MB

ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.75 MB

ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 707.33 KB

ประกาศ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.15 MB

ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.3 MB