ชื่อ - นามสกุล
นายก อบต.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/02/2015
ปรับปรุง 17/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 255188
Page Views 490645
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           ตำบลปรังเผล  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  มีพื้นที่ทั้งหมด 712  ตารางกิโลเมตร  
โดยสภาพภูมิประเทศของตำบลประกอบด้วย
   ทิศเหนือ                          ติดเขตตำบลไล่โว่                    อำเภอสังขละบุรี
   ทิศตะวันออก                   ติดเขตชะแล                         อำเภอทองผาภูมิ
   ทิศตะวันตก                     ติดเขตตำบลหนองลู                 อำเภอสังขละบุรี
   ทิศใต้                              ติดเขตตำบลชะแล                  อำเภอทองผาภูมิ

พื้นที่/สภาพภูมิอากาศ ตำบลปรังเผล

          องค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผลมีพื้นที่ทั้งสิ้น 712 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด
ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู
   ฤดูฝนระหว่างเดือน        พฤษภาคม – กันยายน จะมีฝนตกชุก บางครั้งตกติดต่อกันเป็นเวลา 7 – 10 วัน
   ฤดูหนาว ระหว่างเดือน   ตุลาคม  –  มกราคม อากาศจะเริ่มหนาวและหนาวจัดในเดือนธันวาคม – มกราคม 
   ฤดูร้อน ระหว่างเดือน     กุมภาพันธ์ –  เมษายน ช่วงนี้อากาศจะร้อนเพราะพื้นที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง

ด้านการเกษตร /สถานที่ท่องเที่ยว 
          ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำไร่มันสำปะหลัง พริก นาข้าว ข้าวไร่ ปลูกพืชล้มลุก หาของป่า รับจ้างทั่วไป เลี้ยงสัตว์และค้าขายบางส่วน ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนเพราะไม่มีสินค้าที่เพิ่มรายได้ที่มั่นคง ผลผลิตทางการเกษตรค่อนข้างต่ำ เนื่องจากระยะทางการขนส่งไกลจากตัวจังหวัด และสภาพถนนชำรุดทรุดโทรมมาก
   - สินค้าทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  มันสำปะหลัง ยางพารา
   - สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ น้ำตกเกริงกระเวีย , น้ำตกไดช่องถ่อง , น้ำตกกระเต็งเจ็ง