นายไพศาล บัวหลวง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/02/2015
ปรับปรุง 25/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 319872
Page Views 574648
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล มีความประสงค์ขอเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นประกอบอาชีพโดยตรงเข้าเสนอราคาจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านนางกุหลาบ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังผสมหินผุ
ข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย
ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนดภายในวงเงิน งบประมาณ 200,000.-บาท(สองแสนบาทถ้วน) ในวันที่ 10-11 พ.ค.65 วันและเวลาราชการที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล โทรศัพท์ 034-683053
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565   อ่าน 5 ครั้ง