ชื่อ - นามสกุล
นายก อบต.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/02/2015
ปรับปรุง 17/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 255248
Page Views 490705
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( (24 พ.ย. 2564 | อ่าน 13 ครั้ง))
ประกาศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ (รายเดิม) ( (12 พ.ย. 2564 | อ่าน 17 ครั้ง))
ประกาศ เรื่อง กำชับให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 อย่างเคร่งครัด ( (11 พ.ย. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( (10 พ.ย. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))
ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( (02 พ.ย. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการจัดการและสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดทำประชามติ จำนวน 5 อัน ( (01 พ.ย. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ( (08 ต.ค. 2564 | อ่าน 16 ครั้ง))
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( (08 ต.ค. 2564 | อ่าน 7 ครั้ง))
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( (08 ต.ค. 2564 | อ่าน 8 ครั้ง))
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( (08 ต.ค. 2564 | อ่าน 7 ครั้ง))
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( (08 ต.ค. 2564 | อ่าน 9 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ( (05 ต.ค. 2564 | อ่าน 10 ครั้ง))
ประกาศการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดินแดง ความยาวรวม 90.00 เมตร พร้อมประตูรั้วทางเข้า จำนวน 1 ชุด หมู่ที่ 1 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ( (01 ต.ค. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ( (29 ก.ย. 2564 | อ่าน 21 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( (29 ก.ย. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ( (29 ก.ย. 2564 | อ่าน 22 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ( (29 ก.ย. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่าง ด้านการออกแบบ เขียนแบบ และด้านงานก่อสร้าง ( (29 ก.ย. 2564 | อ่าน 35 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนสวน ( (29 ก.ย. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( (29 ก.ย. 2564 | อ่าน 17 ครั้ง))