ชื่อ - นามสกุล
นายก อบต.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/02/2015
ปรับปรุง 17/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 255220
Page Views 490677
 
สัญญาซื้อหรือจ้าง
สัญญาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์หมึก (Ink Tank Printer) กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง ( (20 ก.ย. 2564 | อ่าน 15 ครั้ง))
สัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ ( (20 ก.ย. 2564 | อ่าน 18 ครั้ง))
สัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ ( (20 ก.ย. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))
สัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ ( (20 ก.ย. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง))
สัญญา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์หมึก (Ink Tank Printer) กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง ( (20 ก.ย. 2564 | อ่าน 14 ครั้ง))
สัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ ( (20 ก.ย. 2564 | อ่าน 15 ครั้ง))
สัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 2 บ้านวังขยาย ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ( (03 ก.ย. 2564 | อ่าน 48 ครั้ง))
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดินแดง ความยาวรวม 90.00 เมตร พร้อมประตูรั้วทางเข้า จำนวน 1 ชุด หมู่ที่ 1 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ( (03 ก.ย. 2564 | อ่าน 24 ครั้ง))
สัญญาจ้างเหมาโครงการขุดลอกดินแหล่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บริเวณหลังบ้านนางสาวพนาวรรณ เถกิงวิทย์สภาพร ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ( (01 ก.ย. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
สัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนายนคร บุญค่ำ-บ้านนายนิธาน แก้วอู๋ ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ( (24 ส.ค. 2564 | อ่าน 43 ครั้ง))
สัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนายอภิสิทธิ์ กาญจนผาภูมิ - นางสาวนารี ใจเจริญ ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ( (24 ส.ค. 2564 | อ่าน 30 ครั้ง))
สัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหรือลงหินผุพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่1 สายเข้าที่ทำกิน-ท่าน้ำ ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ( (19 ส.ค. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง))
สัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหรือลงหินผุพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบหมู่ที่ 3 บริเวณพื้นที่จัดสรร ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ( (19 ส.ค. 2564 | อ่าน 33 ครั้ง))
สัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหรือลงหินผุพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 2 บริเวณพื้นที่จัดสรร ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ( (19 ส.ค. 2564 | อ่าน 29 ครั้ง))
สัญญาจ้างเหมาโครงการถมดินพร้อมปรับพื้นบริเวณสระน้ำหลังศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 1 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ( (11 ส.ค. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 พื้นที่จัดสรร บริเวณฝายน้ำสาธารณะ ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ( (08 ก.ค. 2564 | อ่าน 31 ครั้ง))
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 พื้นที่จัดสรร บริเวณไร่นายสุนทร ดำรงชัย ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ( (21 พ.ค. 2564 | อ่าน 31 ครั้ง))
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา ประจำหมู่บ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ( (15 มี.ค. 2564 | อ่าน 39 ครั้ง))
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อตากพืชผลการเกษตร ประจำหมู่บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 1 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ( (12 มี.ค. 2564 | อ่าน 37 ครั้ง))
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถังเก็บน้ำประจำหมู่บ้านยางขาว หมู่ที่ 4 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ( (02 มี.ค. 2564 | อ่าน 19 ครั้ง))