ชื่อ - นามสกุล
นายก อบต.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/02/2015
ปรับปรุง 17/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 255160
Page Views 490617
 
รายงานงบการเงิน
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ( (02 ก.ย. 2564 | อ่าน 115 ครั้ง))
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ( (02 ก.ย. 2564 | อ่าน 43 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( (01 ก.ย. 2564 | อ่าน 48 ครั้ง))
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ( (03 ส.ค. 2564 | อ่าน 56 ครั้ง))
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ( (03 ส.ค. 2564 | อ่าน 48 ครั้ง))
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ( (03 ส.ค. 2564 | อ่าน 49 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( (03 ก.ค. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง))
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( (02 ก.ค. 2564 | อ่าน 43 ครั้ง))
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ( (02 ก.ค. 2564 | อ่าน 57 ครั้ง))
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ( (02 ก.ค. 2564 | อ่าน 53 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( (04 มิ.ย. 2564 | อ่าน 32 ครั้ง))
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ( (02 มิ.ย. 2564 | อ่าน 59 ครั้ง))
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ( (02 มิ.ย. 2564 | อ่าน 43 ครั้ง))
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 ( (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 2387 ครั้ง))
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 ( (05 พ.ค. 2564 | อ่าน 48 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( (03 พ.ค. 2564 | อ่าน 32 ครั้ง))
รายงานสรุปสถานะการเงิน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปรังเผล ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564 ( (21 เม.ย. 2564 | อ่าน 32 ครั้ง))
รายงานสรุปสถานะการเงิน กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปรังเผล ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2564 ( (21 เม.ย. 2564 | อ่าน 35 ครั้ง))
ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 32 ครั้ง))
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564 ) ( (02 เม.ย. 2564 | อ่าน 34 ครั้ง))