ชื่อ - นามสกุล
นายก อบต.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/02/2015
ปรับปรุง 17/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 255230
Page Views 490687
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง (eGP)
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ศูนย์เด็กเล็ก (21 ธ.ค. 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการเช่น เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร (21 ธ.ค. 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา (21 ธ.ค. 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (21 ธ.ค. 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฏหมาย (21 ธ.ค. 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมนา (สำนักปลัด) (21 ธ.ค. 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (21 ธ.ค. 2564) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามโครงการจัดการและสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดทำประชามติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามโครงการจัดการและสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดทำประชามติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2564) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามโครงการจัดการและสนับสนุนการเลือกตั้งและการจัดทำประชามติ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ย. 2564) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก