ชื่อ - นามสกุล
นายก อบต.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/02/2015
ปรับปรุง 17/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 255241
Page Views 490698
 
สำนักปลัด

นางพัตราภรณ์ พุกประเสริฐ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล

-
หัวหน้าสำนักปลัด

-

นายขวัญชัย จันทร์เศรษฐี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางนันท์นภัส จันทร์สว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

-
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวศกุนตลา สามารถ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางจันทร์ยารัตน์ จรัสกุลธาดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุวินัย ศรีเมฆ
พนักงานขับรถยนต์

นายอภิชาติ บรรณาการ
พนักงานขับรถยนต์

นางอารยา ประเสริฐกุล
นักการ

นายสมพล ทิพย์สังวาล
คนงานทั่วไป

นายธนกร คำทุม
คนงานทั่วไป

นางสาวธีร์ญาณ์ดา อัครมงคลโชค
คนงานทั่วไป